Explore a dream-like world of impossible wonders... Explore 10 different immersive, animated environments Interact with dozens of physics-based creatures and objects Solve brain-tickling puzzles to unlock new rooms and reveal new...
Đánh giá chung:
Rất tích cực (528) - 91% trên 528 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg05, 2009
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Windosill

 

Đánh giá

"a magically-alive hyper-reality..."

- Offworld"Vectorpark's Flash-based games raise the bar with their mix of beautiful art, exploration, and a strong sense of glee."

http://www.gamesradar.com/pc/windosill/review/windosill/a-20090723143037154040/g-20090723141524605001/c-1#6096141747770798820926096438081212"Windosill somehow manages to be calming without being boring, challenging without being frustrating, and surprising without being gimmicky."

- Destructoid

Về trò chơi này

Explore a dream-like world of impossible wonders...
 • Explore 10 different immersive, animated environments
 • Interact with dozens of physics-based creatures and objects
 • Solve brain-tickling puzzles to unlock new rooms and reveal new surprises

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP/Vista
  • Processor: 2 GHz Pentium M or higher
  • Memory: 256 MB Ram
  • Graphics: No special requirements
  • Hard Drive: 8 MB Free space
  • Sound: No special requirements
  • Computer: Intel Mac, OS X 10.5 or later
  • Hard Drive: 8MB of disk space
  • Peripherals: Mouse recommended (one button is fine)

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...