While walking home with a group of friends, you discover a mysterious beam of light coming from an unexpected solar eclipse. The light leads you to an ancient astrological site that suddenly transports you all to an unfamiliar world!
Đánh giá chung:
Tích cực (23) - 95% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg9, 2009
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Gemini Lost™

 

Về trò chơi này

While walking home with a group of friends, you discover a mysterious beam of light coming from an unexpected solar eclipse. The light leads you to an ancient astrological site that suddenly transports you all to an unfamiliar world! Stranded, you must take the lead and help your group create a new civilization by gathering resources and food, building shelter, and conducting scientific research to figure out your new environment. Your group will also grow in numbers as couples match up and mate based on their astrological preferences. Can you complete the tasks and puzzles needed to find a way home?

 • 12 zodiac artifacts to collect and use to restore your teleporter
 • Over 20 puzzles that unlock new abilities, tools and challenges!
 • 3 mini games to play that unlock new tasks
 • Over 50 trophies to earn!
 • 18 science upgrades to further enhance your world
 • 9 new workshop tools to build and use to maximize efficiency
 • Use the zodiac signs to create couples based on their compatibility

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows Vista, XP SP1 & 2
  • Processor: Pentium IV 1.2 Ghz processor or faster
  • Memory: 256 MB RAM
  • Hard Drive: 45 MB of free space

  Minimum:

  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: G4 800 MHz or faster
  • Memory: 256 MB RAM
  • Min Screen Resolution: 800x600
  • Hard Drive: 55 MB

  Recommended:

  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: G4 800 MHz or faster
  • Memory: 256 MB RAM
  • Min Screen Resolution: 800x600
  • Sound Card: Recommended
  • Hard Drive: 55 MB

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...