Visibility is a platformer that is completely dark until you place your lights. Each level has a limited set of lights which you must strategically place around the level in order to illuminate your path to the exit.
Đánh giá chung:
Trái chiều (69) - 65% trên 69 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg05, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Visibility

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Visibility is a platformer with a unique twist. It is completely dark.

That is until you place your lights, of course. Each level has a limited set of lights which you must strategically place around the level in order to illuminate your path to the exit. The challenge isn't over once you've got your lights in the right place, however. The platforming itself is a different challenge of its own, offering awkward jumps and varying traps that you will not be able to navigate safely if you have not lit up the level correctly.

As there are no specific light locations, each one of the 20 levels have their own unique solution that you will create as you play. If you're not particularly efficient with your lighting then you may be forced to run through a section of a level completely unaided with only hope (or your memory) to save you.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 2.0GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Must be OpenGL 2.0 compatible
  • Lưu trữ: 30 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Java is required.
  Khuyến nghị:
  • Lưu trữ: 30 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...