Wizardo, Spurned by the Princess Myrna Loo, has locked her up in his magic castle. You must infiltrate CastleAbra, gain Wizardo's trust and work behind his back to prevent this unholy union! Are you a bad enough dude to rescue your beloved Princess?
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
5 Thg06, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua CastleAbra

 

Về trò chơi này

Classic, old-school point and click adventure!

With well over a hundred items, 80+ rooms and dozens of characters, you are in for one EPIC adventure!

Original soundtrack with 13 beautiful tracks!

A dark romantic comedy the likes of which you’ve never seen!

Not a Hidden Object Game.

When the lustful wizard “Wizardo” locks the Princess away in his magic castle, only one awkward villager is brave and stupid enough to intervene! YOU: Nubbin Pureheart, full of romantic feelings and yearnings must navigate this trap laden castle, defeat a wild menagerie of monsters and rescue the one true love of your life, the lovely Princess Myrna Loo.

Here’s the plan: Get the wizard to think you’re applying for an apprenticeship and you’ll have full run of the castle while he fiddles with his evil scheme. Now all you have to do is solve the mysteries of the ancient ruins, resolve an underwater love triangle, rescue the Unicorn (or Harpy) from that macho, Latin bull and unlock a dozen or so doors! And this is all before your side quest to to meet the wizard’s flamboyant brother-in-law!

Make friends and avoid being eaten by the colorful cast of CastleAbra! Greaser squids, punk flies and goth ravens are just some of the jerks you’ll have to put up with! You’ll also encounter drunken gnomes, heart-broken turtles, and lonely pirates! Who you help and who you betray will all play a part in getting you closer to your goal; a romantic date with that pretty Princess.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or greater
  • Bộ xử lý: 1.6ghz or higher
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0c compatible
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Hiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...