Platfinity™, fast & easy game creation!
Đánh giá chung:
Trái chiều (53) - 60% trên 53 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
25 Thg05, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Platfinity

 

Về phần mềm này

Platfinity™, fast & easy game creation!

Create your own platform games, quick & easy! Move to play, click to edit. One click export to sell or share your games!

Multiple Tile layers, Platform, Moving and Rotating Hazard objects.

Create your own graphics with the built in painting tools or import graphics from the disk.

Use the Retrofilter to double or quadruple pixels to give your creations that vintage look.

Tweak character physics so your game plays just how you want it to.

Customize your exported games.Includes the Demo Games:
"Proving Grounds of the Mad Game Designer"
"Purgatory"
"8 Bit Love Affair"
"Ghost in the City" by George Dziov

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10/8/7/Vista/XP, 32 or 64 bit
  • Bộ xử lý: 1 GHz +
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: XBox 360, Logitech F310, and Steam Controllers supported
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10/8/7/Vista/XP, 32 or 64 bit
  • Bộ xử lý: 2 GHz +, multicore
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: XBox 360, Logitech F310, and Steam Controllers supported

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...