Red Bit Ninja is an old school platformer with a rope climbing physic and difficulty of the good old times. It features classic pixel art, hair pulling levels and five mean bosses.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
4 Thg05, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Red Bit Ninja

 

Về trò chơi này

Red Bit Ninja is an old school platformer with a rope climbing physic and difficulty of the good old times.
It features classic pixel art, 60 hair pulling levels and five mean bosses.

Features:
- Pixel art style
- 5 bosses
- Engaging ninja music
- XBOX 360 Controller Support (preferable play)
- Save Level Major issue fixed.
- Full screen issue fixed.
- Tutorial integrated
- Levels rebuilt from scratch, difficulty balanced better.
- BOSSES rebalance
- New enemies
- New Traps
- Level goals improvement, portal opens with 2/3 of coins.
- Ability to replay levels once game is finished to improve score.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: XP
  • Bộ xử lý: 1Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...