POWERFUL enough for a developer SIMPLE enough for a child VERSATILE enough for any platform!RPG MAKER MV allows you to make the RPG of your dreams! This latest version includes a host of new featuresand export options for MacOSX, Android, and iPhone!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (23) - 82% trên 23 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,270) - 88% trên 2,270 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
23 Thg10, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Maker Series trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua RPG Maker MV

Gói chứa phần mềm này

Mua RPG Maker MV Bundle

Bao gồm 4 vật phẩm: RPG Maker MV, RPG Maker MV - Add-on Pack, RPG Maker MV - Cover Art Characters Pack, RPG Maker MV - Essentials Set

Mua RPG Maker Millennium Collection BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: RPG Maker VX Ace, RPG Maker XP, RPG Maker 2003, RPG Maker 2000, RPG Maker MV, RPG Maker VX

-10%
$233.94

Nội dung tải thêm cho phần mềm nàyXem tất cả (269)

 

Your opinion matter!

Please let us know what you thought of RPG Maker MV.
Survey here :
https://goo.gl/forms/sJCXCbWfcx8txHGf2

Về phần mềm này

POWERFUL enough for a developer SIMPLE enough for a child VERSATILE enough for any platform!

For years, RPG Maker has been the easiest way to make your own Windows PC Roleplaying game. We have strived to give everyone, regardless of experience or skill level, the tools to make a game they could be proud of. Now, with RPG Maker MV, your game isn't just on Windows PC, its on the move. Make your game on your Windows or OS X PC, and then deploy it for iOS, Android, Windows, OS X, or even to play in a browser using HTML5!

MAKE GAMES FOR THE PLATFORMS YOU WANT FROM ANY PC

RPG Maker MV can run on both Windows and Mac OS X PCs. Users can also export games for the following platforms:

 • Windows/EXE
 • MacOSX/APP
 • Android/APK
 • iOS/IPA
 • HTML 5 for Web Browsers

BUILD YOUR WORLD WITH AN IMPROVED MAP EDITOR

RPG Maker MV uses a user-friendly​ map system to help you build the RPG world of your dreams. With an additional automated upper layer, mapping in MV is even easier than before.

MAKE YOUR WORLD LIVE WITH A SIMPLE EVENT SYSTEM

In RPG Maker MV, you use the simple, intuitive event system to bring your world to life. You can easily and quickly create NPCs for your characters to interact with, puzzles for them to solve, and quests for them to complete.

GET STARTED IMMEDIATELY WITH BUILT-IN RESOURCES

RPG Maker MV, like previous RPG Makers, comes with its own graphic and audio resources for you to use in your game. From sprites to battlers, from sound effects to music. MV comes with resources for both Fantasy and Sci-fi games, and you are easily able to add more.

USE TWO DIFFERENT BATTLE MODES, RIGHT OUT OF THE BOX

With a tick of a checkbox, you can switch between the classic Front View Battle to a Side View Battle system.

USE A MOUSE OR TOUCH SCREEN TO PLAY YOUR GAMES

Tired of playing RPG Maker games with your keyboard? With RPG Maker MV, your game will allow the player to play the game with a flick of their mouse, or using a touch screen.

SEE YOUR GAME IN HIGHER RESOLUTION

RPG Maker MV can show more than ever before. With a default 1.5x the resolution, sprites can show more emotion and the scenery can be more detailed than ever before.

USE PLUGINS TO MAKE A FULLY CUSTOMIZED GAME

Want to customize your game even FURTHER? Use plugins to change things the way YOU want them. You can get them from us, get them from other fans, or master JavaScript to make your own! With our new plugin manager, you can just drop in the .js file of a plugin, and then configure it directly in the editor.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1280x768 or better Display
  Khuyến nghị:
  • Đồ họa: OpenGL ES 2.0 hardware driver support required for WebGL acceleration. (AMD Catalyst 10.9, nVidia 358.50), iOS 8.0, Android 4.4.4*
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.10 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Đồ họa: Compatible OpenGLR
  • Ghi chú thêm: 1280x768 or better Display
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 or Steam OS 2.0 (64 bit)
  • Ghi chú thêm: Editor best in Desktop mode (Steam OS)

Xem thêm từ Maker Series

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...