Exowar is a 2D, top-down shooter, set in close future. As a cybernetically enhanced soldier you will have to face guards and aliens on your way to finding the truth.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg03, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Exowar

 

Về trò chơi này

Exowar is a 2D top-down shooter game placed in close future. You play as a cybernetically enhanced soldier, who ventures inside scientific facility searching for truth. Ultimately you will have to face many enemies, while being in the middle of human vs alien warzone.

If you like stealth gameplay, you can avoid direct enemy contact and try to outsmart them, if you like fast action, nothing stops you from jumping into the room full of enemies, evading their bullets and eventually eliminating them with your favourite weapon.

The game contains 7 levels + bonus test level.
There are also 4 difficulty levels that will allow to either choose level according to your skill or increase difficulty when you beat the game on easier level.

Player is offered 5 weapons to choose from, pistol, shotgun, automatic rifle, grenade launcher and rocket launcher.

On your way through the game you will face 3 kinds of aliens and 1 kind of guards. While doing so you will be accompanied by 5 top quality music tracks.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible
  • Lưu trữ: 54 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible
  • Lưu trữ: 54 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS 10.7 or later
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible
  • Lưu trữ: 54 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS 10.7 or later
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible
  • Lưu trữ: 54 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...