Explore the cosmos as a comet, orbiting planets with a realistic gravity system and a backdrop of procedurally generated nebulae. Learn to use planetary gravity to your advantage, and relax in the ambience of space.
Đánh giá chung:
Trái chiều (71) - 66% trên 71 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg03, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Orbit

 

Về trò chơi này

Embark on a journey through the depths of space, and uncover an ancient legend.

In Orbit, you play a small comet, hurtling between planets to a backdrop of procedurally generated nebulae and star clusters. A realistic gravity system is at the core, allowing players to have as much, or as little input as desired, watching while their comet flies into unpredictable new orbit patterns.

Key Features:

• Explore the cosmos as a comet, orbiting planets with a realistic gravity system.
• Blast through portals and warps in space and time.
• Unlock new skins and skills to make your comet stronger and faster.
• Explore 5 pockets of space spread over 40 levels.
• Unearth an ancient tale by collecting strange objects known as Matter.
• Marvel at procedurally generated nebulae and star clusters.
• Explore at your leisure in the relaxing Drift mode.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.8 GHZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GT/s 4xx or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8
  • Bộ xử lý: 2.4 GHZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce 500 series or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.7.X
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Intel
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB NVidia or ATI graphics card
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Not recommended for Intel GMA Graphics or Mac Minis or early-generation MacBooks
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OSX 10.10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Intel
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB NVidia or ATI graphics card
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Not recommended for Intel GMA Graphics or Mac Minis or early-generation MacBooks
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB NVidia or ATI Graphics Card
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB NVidia or ATI Graphics Card
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...