The town of Deadwood is being terrorized by the ghost of a murderous outlaw in Ghost Encounters: Deadwood - The Collector's Edition!
Đánh giá chung:
Trái chiều (98) - 46% trên 98 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg03, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Ghost Encounters: Deadwood - Collector's Edition

Mua Hidden Object Adventure Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Ghost Encounters: Deadwood - Collector's Edition, Hide and Secret Treasure of the Ages, Redrum: Dead Diary

-20%
$11.97
 

Về trò chơi này

The town of Deadwood is being terrorized by the ghost of a murderous outlaw in Ghost Encounters: Deadwood - The Collector's Edition!

Check out Our New Game Kickass commandos!

http://store.steampowered.com/app/359140/

Also Try Tiki Man!

http://store.steampowered.com/app/376920/

Also try Ant War - Domination!

http://store.steampowered.com/app/406080/


 • A PARANORMAL POINT-AND-CLICK ADVENTURE FULL OF INTRIGUE
Grave robbers have unleashed a phantom curse and condemned the entire town. One by one the townsfolk are dropping dead and now it's up to you to save them.

 • EXPLORE THE FORSAKEN TOWN OF DEADWOOD
After killing 21 men while he was alive, Blackjack is back to kill many more - you'll be at the edge of your seat trying to figure out what is coming next!

 • CHALLENGING POINT-AND-CLICK ADVENTURE STYLE GAMEPLAY
Break Blackjack's evil curse and save the day while enjoying the incredible Point-and-Click and Hidden Object Puzzle Adventure gameplay.

 • UNIQUE PUZZLES AND HIDDEN OBJECT GAMES
Play your way through over 35 different locations while solving 40+ puzzles and mini-games in search of the ghostly villain Blackjack!!!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128 MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...