In 2097, the mining of minerals and other natural resources is completely automated and controlled by supercomputers. The planets that are mined for 'Iberium', an essential mineral to control pollution on Earth, are called Z.A.R.; Zones for Artificial Resources.
Đánh giá chung:
Tích cực (20) - 85% trên 20 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg01, 1998
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Z.A.R.

 

Về trò chơi này

In 2097, the mining of minerals and other natural resources is completely automated and controlled by supercomputers. The planets that are mined for 'Iberium', an essential mineral to control pollution on Earth, are called Z.A.R.; Zones for Artificial Resources. The 'central computer' that controls all of the mining robots is hit by a meteorite and enters a frenzy. It starts building robots with weapons, intent on conquering more planets. A single soldier, Colonel Hermit, is sent to deal with this threat.

 • Explore vast, open, low-gravity terrains whilst gunning down hordes of enemies.
 • Enjoy the CD-quality audio soundtrack.
 • Destroy your enemies with a variety of weaponry.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP / Vista / 7
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% DirectX compatible graphics
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX compatible card or onboard sound
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 100% DirectX compatible graphics
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX compatible card or onboard sound
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 LTS
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% OpenGL accelerated card or onboard graphics
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any ALSA supported card on onboard audio
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 LTS
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 100% OpenGL accelerated card or onboard graphics
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any ALSA supported card on onboard audio

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...