Giana Sisters 2D is a HD remake of the beloved Nintendo DS game from 2009. It features full controller support, precise, intuitive controls and a smooth learning curve. All balanced for hours of fun and challenge.
Đánh giá chung:
Trái chiều (146) - 67% trên 146 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg10, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise HandyGames trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Giana Sisters 2D

 

Về trò chơi này

"The Great Giana Sisters" was one of the first platformers to be released on the Commodore 64. Although sales were stopped soon after the game’s release, The Great Giana Sisters became a cult classic, and Giana an iconic part of video game history.
In 2009, we started a reboot of Giana Sisters and released it on Nintendo DS. Giana Sisters DS marked the beginning of a new series of Giana Sisters games, with Giana Sisters: Twisted Dreams and Giana Sisters: Dream Runners being the latest releases.
Now we’re happy to give you a HD remake of the 2009 Nintendo DS version on Steam. It features beautiful HD graphics and full controller support. And of course the precise controls, intuitive handling and a smooth learning curve that platform fans expect. All balanced for hours of fun and challenges. It also contains the 32 levels of the original game – restored with love and care to resemble our take on the retro aesthetic.

Freed from the dust of decades, Giana Sisters 2D retains its cherished style, familiar features and the legendary original soundtrack in a fresh revision.

 • Beautifully restored HD Remake of the Nintendo DS classic.
 • Sharp, intuitive controls and an easy learning curve.
 • Lovingly crafted modern take on retro graphics in HD.
 • 80 completely new adventures.
 • 32 fully restored classic levels will put a tear in the eye of many fans of the original version!
 • Legendary soundtrack, inspired by Chris Huelsbeck.
 • Customizable controls and full controller support.
 • Steam integration: leaderboards, achievements, and trading cards.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Vista
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo @ 2.8 GHz / AMD Athlon II X2 @ 2.8 GHz
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: SM3.0 DX9.0c level hardware (Nvidia GeForce 6800, ATI X1800 XT or higher)
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Windows-compatible keyboard, mouse, optional controller (Steam Controller or Xbox 360® Controller for Windows recommended)
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / Windows 8
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 @ 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 @ 3.0 GHz (or any Dual Core CPU)
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 280, ATI HD 4800 or higher
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Windows-compatible keyboard, mouse, optional controller (Steam Controller or Xbox 360® Controller for Windows recommended)

Xem thêm từ HandyGames

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...