Top Trumps™ Turbo is a brand new, exclusive fun and exciting Top Trumps™ card game brought to you by Funbox Media. Use the cards and your skills to beat the computer and become the ultimate Top Trumps™ Turbo Champion!
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg03, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Top Trumps Turbo

 

Về trò chơi này

The FIRST EVER and ONLY Top Trumps™ Turbo PC Game Available to Download NOW.


Top Trumps™ Turbo is a brand new, exclusive fun and exciting Top Trumps™ card game brought to you by Funbox Media. Use the cards and your skills to beat the computer and become the ultimate Top Trumps™ Turbo Champion! Play, win & enjoy this action-packed game with your favourite decks, regularly updated packs, stunning gameplay and a great atmosphere for the whole family to enjoy.

Spin the spinner to choose from 6 different mini games and fill your turbo bar with stars and enter into the Turbo final for a gripping head-to-head match. Collect more decks by downloading them and use your knowledge of the card statistics to win. Gain achievements by winning mini games and keep track of your stats to make sure you are the ultimate Top Trumps™ Turbo Champion!

You may well have only just discovered Top Trumps™ but believe it or not, the original Top Trumps™ card game is over 35 years old. The new look Top Trumps™ Turbo PC game will indulge you into a totally new experience where you will enjoy a variety of favourite decks available. Using the card statistics you have to beat the computer and become the Turbo champion! Chose your favourite deck, spin the spinner to choose from 6 different mini games and enjoy the Top Trumps™ challenge. Fill your Turbo bar with stars and enter into the Turbo final for a final head-to-head match. Enter the hall of fame with your achievements by winning mini games and keep track of your stats to make sure you are the ultimate Top Trumps Turbo Champion!

Test yourself – how well do you know your facts about Pop Stars, Cartoons, Pre Historic Animals, Geographical objects? Are you going to be lucky enough to get some free stars? Or perhaps you will have a chance to steal few stars from the opponent? Play, win and enjoy the fame of becoming the ultimate Top Trumps™ Turbo Champion.

Features

 • Players can build their own collection of decks.
 • Single Player mode vs. AI
 • Regular deck updates in the store.
 • Statistics and Achievements.
 • Individual Card and deck viewing options

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows® XP/Vista/7/8 with latest service packs
  • Bộ xử lý: Intel® Core™2 Duo 2Ghz or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® 8800GT 512MB or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows® Vista/7/8 64-bit with latest service packs
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5 or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 460 1GB or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6
  • Bộ xử lý: Intel® Core™2 Duo 2Ghz or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® 8800GT 512MB or equivalent
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.6 or higher
  • Bộ xử lý: NVIDIA® GeForce® GTX 460 1GB or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 460 1GB or equivalent
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Tối thiểu:
  • HĐH: LINUX
  • Bộ xử lý: Intel® Core™2 Duo 2Ghz or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® 8800GT 512MB or equivalent
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Khuyến nghị:
  • HĐH: LINUX
  • Bộ xử lý: NVIDIA® GeForce® GTX 460 1GB or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 460 1GB or equivalent
  • Kết nối: Cáp mạng Internet

Thẩm định viên nói gì

17 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...