Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Shipwreck is a top down adventure game in which you must travel the land, explore dungeons, and defeat monsters to earn safe passage off the island on which you are stranded.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (182) - 79% trên 182 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg02, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Shipwreck

Gói chứa trò chơi này

Mua Shipwreck Deluxe Edition

Bao gồm 2 vật phẩm: Shipwreck, Shipwreck - Soundtrack

 

Về trò chơi này

Shipwreck is a top down adventure game in which you must travel the land, explore dungeons, and defeat monsters to earn safe passage off the island on which you are stranded.

Shipwreck is the first game from Brushfire Games, a small game studio in Washington state, run by siblings Kelly Gravelyn and Joe Gravelyn. Shipwreck was created by these fine folks:

Kelly Gravelyn - Programming/Design
Joe Gravelyn - Programming/Design
Ty Lagalo - Art
Dan Waters - Music/Sfx

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

24 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...