Ignite your imagination with a whimsical 2D liquid physics-based puzzle game by Studio 2SD!
Đánh giá chung:
Trái chiều (352) - 45% trên 352 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg01, 2015
Nhà phát triển:
2SD
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Bloop

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Liquid chemistry has never been so much fun! Ignite your imagination with a whimsical 2D liquid physics-based puzzle game by Studio 2SD. Experiment with valves of colorful liquid, create and move objects to transfer the substances to their designated beakers. Use quick reflexes, problem solving skills and imagination to conquer each of the challenging puzzles, all in the name of science. Solve your way through 42 maps to reveal the story, or put your creative skills to the test with the in game level editor!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Dual Core 2Ghz+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 128Mb VRAM with Shader Model 2.0
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or above
  • Bộ xử lý: Dual Core 2Ghz+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256Mb VRAM with Shader Model 2.0 or above
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...