Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc Leadwerks Game Engine trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg12, 2014
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc Leadwerks Game Engine trên Steam để có thể hoạt động.

Mua Leadwerks - Zombie Character Pack

 

Về nội dung này

The Zombie Actions Figures Pack provides you with a horde of undead monsters to slay. Fight your way through the flesh-eating mob or pit them against each other in an all-zombie brawl to the death. All characters are fully scripted and ready to use in Leadwerks, with no programming required. Just drop them into your map and press play!

Contents

 • Five zombie character models from various walks of life.
 • Idle, death, walk, run, and two attack animations.
 • All associated materials, textures, and sounds.
 • Integration with default Leadwerks AI script.

Installing the DLC

To install this DLC, select the "Workshop > Browse Workshop" menu in the main window. Select the "DLC" tab and choose this item in the list. Press the Install button, and the DLC contents will be added to your current project.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista, 7, 8, or 8.1
  • Đồ họa: Nvidia, AMD/ATI, or Intel OpenGL 4.0 / DirectX 11 capable graphics card or integrated graphics chip, with current drivers
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 LTS 64-bit
  • Đồ họa: Nvidia or AMD/ATI OpenGL 4.0 graphics card with proprietary drivers

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...