Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Portal 2 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (14) - 100% trên 14 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (533) - 93% trên 533 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg9, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Portal 2 trên Steam để có thể chơi.

Tải xuống Portal 2 Soundtrack

 

Về nội dung này

The Portal 2 soundtrack was released in three volumes: The first, titled Volume 1, was released on May 25, 2011; Volume 2 on July 1, 2011, Volume 3 on Sept. 30, 2011.

Track list:

Disc 1
1. Science is Fun 02:33
2. Concentration Enhancing Menu Initialiser 02:17
3. 9999999 03:11
4. The Courtesy Call 03:37
5. Technical Difficulties 03:22
6. Overgrowth 02:51
7. Ghost of Rattman 04:06
8. Haunted Panels 01:36
9. The Future Starts With You 03:22
10. There She Is 04:21
11. You Know Her? 03:11
12. The Friendly Faith Plate 02:59
13. 15 Acres of Broken Glass 05:00
14. Love as a Construct 04:57
15. I Saw a Deer Today 03:13
16. Hard Sunshine 02:48
17. I'm Different 04:29
18. Adrenal Vapor 02:36
19. Turret Wife Serenade 01:39
20. I Made It All Up 03:56
21. Comedy = Tragedy + Time 03:30
22. Triple Laser Phase 04:15

Disc 2
1. You Will Be Perfect 02:39
2. Halls Of Science 4 04:35
3. (defun botsbuildbots () (botsbuildbots)) 04:07
4. An Accent Beyond 02:58
5. Robot Ghost Story 03:07
6. Die Cut Laser Dance 02:00
7. Turret Redemption Line 03:23
8. Bring Your Daughter To Work Day 02:40
9. Almost At Fifty Percent 01:59
10. Dont Do It 05:16
11. I AM NOT A MORON! 03:47
12. Vitrification Order 06:34
13. Music of the Spheres 03:39
14. You are Not Part of the Control Group 03:24
15. Forwarding the Cause of Science 03:41
16. PotatOS Lament 01:59
17. The Reunion 03:46
18. Music of the Spheres 2 (Incendiary Lemons) 02:44

Disc 3
1. Reconstructing More Science 02:37
2. Wheatley Science 02:29
3. FrankenTurrets 04:08
4. Machiavellian Bach 04:02
5. Excursion Funnel 04:32
6. TEST 06:14
7. The Part Where He Kills You 03:23
8. Omg, What has He Done? 02:24
9. Bombs for Throwing at You 05:48
10. Your Precious Moon 01:55
11. Caroline Deleted 01:50
12. Cara Mia Addio 02:34
13. Want You Gone 02:22
14. Spaaaaace 00:46
15. Space Phase 01:33
16. Some Assembly Required 01:51
17. Robot Waiting Room #1 02:14
18. Robot Waiting Room #2 02:14
19. Robot Waiting Room #3 02:14
20. Robot Waiting Room #4 02:14
21. Robot Waiting Room #5 02:14
22. Robot Waiting Room #6 02:06
23. You Saved Science 00:48
24. Robots FTW 03:38

The Portal 2 soundtrack will be downloaded to your computer as MP3 files. You must have Portal 2 installed on your computer as well to receive the DLC content.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Hard Drive Space: 463 MB
    Hard Drive Space: 463 MB
    Hard Drive Space: 463 MB

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...