Fast multiplayer action set in the Half-Life 2 universe! HL2's physics adds a new dimension to deathmatch play. Play straight deathmatch or try Combine vs. Resistance teamplay. Toss a toilet at your friend today!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (156) - 92% trên 156 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (4,873) - 87% trên 4,873 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg11, 2004
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Half-Life 2: Deathmatch

Gói chứa trò chơi này

Mua Half-Life 2: Episode One

Bao gồm 2 vật phẩm: Half-Life 2: Deathmatch, Half-Life 2: Episode One

Mua Source Multiplayer Pack BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Day of Defeat: Source, Counter-Strike: Source, Half-Life 2: Deathmatch

-15%
$21.22
 

Về trò chơi này

Fast multiplayer action set in the Half-Life 2 universe! HL2's physics adds a new dimension to deathmatch play. Play straight deathmatch or try Combine vs. Resistance teamplay. Toss a toilet at your friend today!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X

    Tối thiểu: Vi xử lí 1,2 GHz , 256 MB RAM, Card màn hình DirectX 7, Windows XP, Chuột, Bàn phím, Kết nối Internet

    Đề nghị: Vi xử lí 2,4 GHz , 512 MB RAM, Card màn hình DirectX 9, Windows XP, Chuột, Bàn phím, Kết nối Internet

    Minimum: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, 1GB RAM, NVIDIA GeForce 8 or higher, ATI X1600 or higher, or Intel HD 3000 or higher Mouse, Keyboard, Internet Connection

Mod cộng đồng tạo cho trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...