Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
6 Thg08, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition trên Steam để có thể chơi.

Mua DW8XLCE - OLD COSTUME PACK 2

 

Important Notice

This DLC is same as the one being sold for DYNASTY WARRIORS 8 Empires.
With DYNASTY WARRIORS 8 Xtreme Legends Complete Edition, you can play this DLC if you already purchase this DLC for DYNASTY WARRIORS 8 Empires.
Be careful not to purchase the same content twice.

Về nội dung này

The "DYNASTY WARRIORS 4" costumes for all 46 playable characters who appeared in that title will become available for selection under CHANGE OUTFIT.

This set features costumes for the following:
Xiahou Dun, Dian Wei, Sima Yi, Zhang Liao, Cao Cao, Zhou Yu, Lu Xun, Sun Shangxiang, Gan Ning, Sun Jian, Zhao Yun, Guan Yu, Zhang Fei, Zhuge Liang, Liu Bei, Diaochan, Lu Bu, Xu Zhu, Xiahou Yuan, Xu Huang, Zhang He, Cao Ren, Cao Pi, Taishi Ci, Lu Meng, Huang Gai, Zhou Tai, Ling Tong, Sun Ce, Sun Quan, Ma Chao, Huang Zhong, Wei Yan, Guang Ping, Pang Tong, Dong Zhuo, Yuan Shao, Zhang Jiao, Zhenji, Xiaoqiao, Yueying, Meng Huo, Daqiao, Jiang Wei, Xingcai, Zhurong.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
  • Bộ xử lý: Dual core CPU 2.4 GHz or better
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics NVIDIA® GeForce® 8600 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Card âm thanh: Standard audio device
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
  • Bộ xử lý: Quad core CPU 2.8 GHz or better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 460 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Card âm thanh: Standard audio device

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...