Đây là nội dung bổ sung cho The Incredible Adventures of Van Helsing II, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Tích cực (23) - 82% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg9, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho The Incredible Adventures of Van Helsing II, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua The Incredible Adventures of Van Helsing II - OST

Gói chứa trò chơi này

Mua Van Helsing II : Complete Pack

Bao gồm 4 vật phẩm: The Incredible Adventures of Van Helsing II, Van Helsing II: Ink Hunt, The Incredible Adventures of Van Helsing II - OST, Van Helsing II: Pigasus

Mua The Incredible Adventures of Van Helsing Anthology

Bao gồm 9 vật phẩm: Deathtrap, The Incredible Adventures of Van Helsing, The Incredible Adventures of Van Helsing II, The Incredible Adventures of Van Helsing II - OST, The Incredible Adventures of Van Helsing III, The Incredible Adventures of Van Helsing: Blue Blood, Van Helsing II: Ink Hunt, Van Helsing: Arcane Mechanic, Van Helsing: Thaumaturge

 

Về nội dung này

The Incredible Adventures of Van Helsing II Soundtrack
Created by Gergely Buttinger.

It all seemed so simple: defeat the mad scientist, free the land and ride into the sunset, but sometimes the fall of a villain only opens the way to more sinister foes. So the incredible adventures continue, and Van Helsing, the famous monster-hunter returns to save the day again with the help of his charming, ghostly companion, Lady Katarina. The gothic metropolis of weird science is on the brink of destruction as chaos rules the streets and a new enemy plots revenge. It’s time to enter the dark side of Borgova and the forbidden wilderness, but beware: you are not the only one behind a mask.


Danh sách nhạc

1
Resistance
3:01
2
The Hero and the Ghost Lady
4:35
3
The Siege
4:23
4
The Siege - Action
2:16
5
The Winter Forest
4:34
6
Something in the Fog
4:42
7
Prisoner Seven
5:20
8
Remember Who You Are - Lair Theme
4:40
9
Wormwood Chasm
5:28
10
Defend the Lair
4:30
11
Depths of Borgova
4:23
12
The Foundry
4:43
13
Old Caves
4:36
14
Hunting
5:26
15
In the Canals
5:12
16
The Ink
4:03
17
Shadows of the Past - Lair Theme
4:36
18
Bonus - Katarina Theme - Piano Cover
1:57
19
Bonus - Van Helsing - 8bit Cover
0:33
20
Bonus - Xmas Special
4:44


Thực hiện bởi

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...