Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Follow Will as he becomes a victim of circumstance, after the frivolous royal witch turns him into a girl.
Đánh giá chung:
Trái chiều (50) - 56% trên 50 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg05, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Victim of Xen

 

Về trò chơi này

Embark on a journey across continents in the Role Playing Game, Victim of Xen. Follow Will as he becomes a victim of circumstance, after the frivolous royal witch, Xen, turns him into a girl. As you search of a way to reverse the spell, you'll get pulled into something much more treacherous. Explore a dynamic story set in a rich world full of war and intrigue, with a dash of quirkiness. Fight monsters, complete jobs to earn coin, and get ready for adventure!
 • Unique Story
 • Dynamic World
 • Can you reverse the spell?

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8, 7, Vista, XP, or 2000
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 67 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

21 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...