Help the Princess save her friends and family!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (99) - 75% trên 99 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg04, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Princess Isabella

 

Về trò chơi này

Princess Isabella is all set to marry the love of her dreams, Prince Adam. After returning home from a trip, however, she finds that an evil curse has been placed on her castle by a mysterious witch. The curse has placed evil in every room, and turned everyone inside the castle into mirrors! Follow a fairy friend as you piece together the clues and save your friends and family in Princess Isabella: A Witch`s Curse, a gorgeous Hidden Object Adventure game!

Features:
135 Scenes
20+ Puzzles
15 Minigames
Evolving Gameplay
20+ Hidden object rounds
Unique gameplay
Tricky puzzles

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista
  • Bộ xử lý: 800 Mhz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 8.1
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...