A one-of-a-kind horror shocker – a game aware of your fear!Check out the improvements introduced with Update 2.0!
Đánh giá chung:
Trái chiều (214) - 68% trên 214 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg07, 2014
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Pineview Drive

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 9 Tháng 7

-70%
$19.99
$5.99

Mua Horror Bundle

Bao gồm 4 vật phẩm: 1953 - KGB Unleashed, Pineview Drive, Them - The Summoning, Joe's Diner

-60%
-88%
$38.96
$4.68
 

Đánh giá

“Great and varied moments of shock.”
79% – PlayNation

Về trò chơi này

A one-of-a-kind horror shocker – a game aware of your fear!

An old abandoned mansion lies at the dead end of Pineview Drive. A troubled man is standing at its gates, looking over the property. 20 years ago he had visited this estate with his wife Linda. During their stay his beloved vanished without a trace – her mysterious disappearance unresolved.

For 20 years no clues, for 20 years no peace, for 20 years this house on Pineview Drive has not relinquished its tormenting grip on him. Now, he returns in hopes of coming to terms with his nightmarish past.

The ominous legends haunting this seaside lodge have become renown. The stories abound that no one has been able to endure more than 30 days within the mansion since Linda’s disappearance. Facing a force greater than you ever imagined, you must cross the threshold and confront the evil that envelops this cryptic cottage. To solve the mystery of Linda’s disappearance and lift the veil on this troubling history, there is no time to spare.

Features


The game watches your every move and reaction - you will need steady nerves if you want to survive the game unscathed. In this extraordinary gaming experience, any trace of fear comes at a price – your life. Get ready for a ground-breaking spine-chiller.

 • 30 in-game days: Each one allows you to delve further into the secrets of the house on Pineview Drive
 • Every move and reaction is being watched: Do not get yourself worked up or you will lose precious health
 • Premium sound scenery and effects: Every tone will run your blood cold
 • Breathtaking horror atmosphere: Face your deepest fears within the house

 • Additional game modes (introduced with Update 1.5):
  • Open House Today: Explore the mansion in bright daylight
  • Scarecrow - The Eight Letters: Collect eight Letters that are scattered within the house and garden - but watch out for the scarecrow

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows® Vista / 7 / 8
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ 2 Duo / AMD® Athlon™ X2, min. 2.8 GHZ
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia® / AMD® with 512 MB memory
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX® 10 compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows® Vista / 7 / 8
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ 2 Quad / AMD® Phenom™ X4, min. 3,4 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia® / AMD® with 1024 MB memory
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX® 10 compatible
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr)
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ 2 Duo / AMD® Athlon™ X2, min. 2.8 GHZ
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia® / AMD® with 512 MB memory
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr)
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ 2 Quad / AMD® Phenom™ X4, min. 3,4 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia® / AMD® with 1024 MB memory
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

17 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...