Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Panzer Corps Gold trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg12, 2011
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, Panzer Corps Grand Campaign '41 không còn được bán trên Steam.

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Panzer Corps Gold trên Steam để có thể chơi.

Gói chứa trò chơi này

Mua Panzer Corps Gold

Bao gồm 18 vật phẩm: Panzer Corps Gold, Panzer Corps Grand Campaign '40, Panzer Corps Grand Campaign '41, Panzer Corps Grand Campaign '42, Panzer Corps Grand Campaign '42-'43, Panzer Corps Grand Campaign '43, Panzer Corps Grand Campaign '44 East, Panzer Corps Grand Campaign '44 West, Panzer Corps Grand Campaign '45 East, Panzer Corps Grand Campaign '45 West, Panzer Corps Sea Lion, Panzer Corps: Afrika Korps, Panzer Corps: Allied Corps, Panzer Corps: Grand Campaign '39, Panzer Corps: Soviet Corps, Panzer Corps: U.S. Corps '42, Panzer Corps: U.S. Corps '43, Panzer Corps: U.S. Corps '44-'45

Mua Strategy Legacy BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Master of Magic, Legion, Close Combat: Cross of Iron, Panzer Corps Gold

-10%
$77.36
 

Về nội dung này

1941
The largest invasion in the history of the world, Operation Barbarossa, is about to begin! Before it can, however, the Balkans must be secured! Take command of your forces once again and lead them to victory in this next installment of the Grand Campaign! This DLC features 15 all new scenarios, massive, multi-stage encirclement battles, new campaign features, unique objectives such as establishing sieges and escorting vital air transports, and the capacity to save your core force for use in future campaigns!

The Grand Campaign’s are a series of expansions for Panzer Corps. Each campaign can be started with the core force from the previous Grand Campaign, so you can continue all Grand Campaign expansions carrying over all the core forces that completed the previous ones. Alternatively players can start with a preset core force and play each campaign on its own, or jump in to the Grand Campaign at any year.


Scenario List
Belgrade
Metaxas Line
CreteAirborne
CreteNaval
Minsk41
Smolensk41
Zhitomir
Zhurivka
Zolotonosha
Ostrov
Novgorod
Leningrad41
Vyazma
Streets of Moscow
Demyansk Pocket

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Vista/7/8/10
  • Bộ xử lý: Pentium 4 or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 64Mb Video Card
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: If you use a newer OS than Windows XP, you will need at least 2 GB of RAM
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Vista/7/8/10
  • Bộ xử lý: Pentium 4 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 128Mb or more
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...