Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Angvik is a platform action game set in a joyful but unforgiving land.
Đánh giá
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (17) - 76% trên 17 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực. (76% trên 17) Gần đây
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,840) - 89% trên 1,840 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (89% trên 1,840) Trước nay
Ngày phát hành
Đã phát hành
24 Thg02, 2014
Nhà phát triển :
Nhà phát hành :

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Angvik

 

Về trò chơi này

Angvik is a platform action game set in a joyful but unforgiving land. The castle has been taken over by a barbarian and no one else has the courage to confront him, so take up your father’s gear and set off on a wondrous journey! And you’re not alone: you’ll find many birds and items to aid you along the way, and you’ll encounter all sorts of creatures to fight as well. But watch your step! You have only one life, so if you die, you stay dead.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: 2 GHz dual core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Hardware Accelerated Graphics with dedicated memory
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS 10.7+
  • Bộ xử lý: 2 GHz dual core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Hardware Accelerated Graphics with dedicated memory

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...