Discover the landscape and cultural heritage of Spain in this cozy 3D puzzle game where each region is a puzzle that brings art, territory, and history to life. Unlock heritage elements you can use in a limitless creative sandbox mode, with procedural quests to help you unleash your creativity.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Hexplorando is a cozy 3D puzzle game that lets you discover the landscape and cultural heritage of Spain. As you correctly place tiles of geography, natural resources, human settlements, and historical landmarks, you will unveil the rich heritage of Spain, a diverse country with a rich history – from the lush forests and green mountains of Asturias, spotted with hundreds-years-old stone churches, to the Roman ruins near the sand dunes and breathtaking beaches of Cádiz, among many others natural and historical marvels such as the Alhambra in Granada or the Sagrada Familia cathedral in Barcelona.


In each puzzle, you start with a set of tiles you can choose from. You can move and rotate them to place them wherever you want – but a tile can only be placed where its borders match with the surrounding tiles, so if you don’t carefully plan your movements, you can put yourself against a corner.

As you find the right way to fit all the pieces, you will learn more about the landmarks you’re finding on the way, and unlock the neighboring provinces to continue the puzzle.


Playing the Puzzle Mode, you will unlock heritage and landscape tiles that you can use in the Sandbox Mode. With procedural quests that will help you express all your creativity, Hexplorando’s Sandbox Mode offers you a relaxing experience that lets you create your ideal world.
The better you organize your creations, the more beautiful they are, the higher you score!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 530
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card with latest drivers
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.