Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Craft, build, survive, and defend against menacing monsters in this 2D survival sandbox game, Arcane Survival. Research, fortify and expand your base/combat capabilities using resources found in the world! Protect this home of yours, use the essence of your enemies and grow stronger!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Q1 2024
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Q1 2024

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước

Tham gia Arcane Survival Playtest

Yêu cầu truy cập và bạn sẽ được báo khi nhà phát triển sẵn sàng cho nhiều người tham gia hơn.
 

Về trò chơi này
Arcane Survival is a 2D survival sandbox where you find resources, build a base, fight enemies and use their essence in order to grow and fight stronger foes!


Gameplay elements:

 • Explore the world filled to the brim of resources.
 • Build your base from the ground up.
 • Craft gear and equipment.
 • Fight various enemies using weapons and spells.
 • Fine-tune builds with the various equipment and gems.
 • Manage your resources to sustain your base from the onslaught of enemies.
 • Use the resources to upgrade your base.

Explore the world!
Find resources, and start your base. Protect yourself with walls and equipment for fighting the lurking monsters! Use these bountiful resources and drops from foes to upgrade your base! Arcane Survival is your world!

Prepare your base!


Fight the various enemies hunting you down!


Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10, 11
  • Bộ xử lý: 2.0Ghz
  • Bộ nhớ: 700 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 25 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.