Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Trainz™ Simulator 12 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg05, 2013
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Trainz™ Simulator 12 trên Steam để có thể chơi.

Mua Trainz Simulator 12 DLC - BR Class 14

Gói chứa trò chơi này

Mua The Pullman’s Bundle

Bao gồm 4 vật phẩm: Trainz Settle and Carlisle, Trainz Simulator DLC: Blue Comet, Trainz Simulator DLC: BR Class 14, Trainz™ Simulator 12

 

Về nội dung này

British Rail devised the Class 14 locomotives to replace the seemingly indispensable ex-GWR Pannier Tanks which busily performed shunting duties, yard transfers and short haul freight services on Western Region tracks.


The Class 14s were designed with an axle load suitable for light line working, and were powered by a Paxman 6-cylinder Ventura engine rated at 650 hp, Voith hydraulic transmission and Hunslet triple reduction and reverse gear box.


Initially these locomotives appeared to have a busy future, however, the traffic they were built for was quickly disappearing and many were stored after only 2 years in service. Many units were purchased for work on private railways such as those operated by the National Coal Board and British Steel Corporation, where they were kept engaged until the 1980's.

Key Features


 • IHH's popular and superbly represented Class 14 in BR and NCB lliveries.
 • Scripted numbers- Scripted couplers.
 • Scripted hoses- Scripted headcodes.
 • Scripted lamps.
 • Scripted directional crews.
 • Custom cab interior.
 • Custom horn sound.
Produced in conjunction with Iron Horse House, the BR Class 14 add-on pack is sure to satisfy.

Yêu cầu hệ thống

  • Operating system: Windows XP SP3 / Vista / Windows 7
  • Processor: Pentium D 3.4GHz (or equiv)
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard disk space: 200MB of hard drive space
  • Video: nVidia GeForce 7200/128MB or equivalent
  • Sound: DirectX 9.0c compatible sound card
  • DirectX®: DirectX 9.0c

  Các DLC khác của trò chơi này

  Thẩm định viên nói gì

  1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

  Đánh giá của khách hàng

  Loại đánh giá


  Phương thức mua


  Ngôn ngữ


  Khoảng ngày
  Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

  Hiện biểu đồ  Hiển thị:
  Hiện biểu đồ
   
  Ẩn đồ thị
   
  Bộ lọc
  Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
  Thời gian chơi:
  Đang tải nhận xét...