Follow the story of the very first vampire, who this pale "nobody" is, and why there's a growth on his neck. If things weren't already confusing, he comes across a horde of demons, ghouls, and zombies that he must fight off as he figures out what is happening.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi nàyPalesuckers is a 2.5D metroidvania game that tells the story of the very first vampire and how he came to become the "Lord of Satan" in this 1700th century Scotland countryside. We follow a Scottish pict as he tries to figure out who he is and why he woke up with a growth on his neck, naked, in an old run down crannog. If things weren't already confusing, he must slog through a horde of demons, ghouls, and zombies.

FEATURES

 • cut-out storybook style!
 • hours and hours of gameplay!
 • dozens of mythical creatures to fight!
 • powers to obtain!
 • zombies, ghosts, monsters!
 • rats!
 • RATS!!!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Contains mild violence and gore.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 (64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E4500 | AMD Athlon 64 X2 5600+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel UHD Graphics 630
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10+
  • Bộ xử lý: Core i3 and up
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256mb video memory, OpenGL 3.2
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.