Legend of Dungeon is a randomly generated action RPG Beat'em'up with heavy Rogue-like elements, striking visuals, and dynamic music.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (1,094) - 72% trên 1,094 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg9, 2013
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Legend of Dungeon

 

Đánh giá

“It's challenging to play, pretty to watch and heaps of fun...”
Joystiq

“Legend of Dungeon looks scrumptious”
Rock, Paper, Shotgun

“If nothing else, Legend of Dungeon is a master class in how to make the tried and true feel fresh again.”
Gamezebo

Về trò chơi này

As you journey deep into the dungeon, you will find weapons, items, and long forgotten magic.. ..if you're lucky, it might help you to fight off the droves of mysterious creatures you will encounter. There will be complete darkness to contend with, potions to quaff, secrets to discover, traps to avoid, hats to wear, and treasure that (if you make it out alive) will make you a legend.

Legend of Dungeon is a randomly generated action RPG Beat'em'up with heavy Rogue-like elements, striking visuals, and dynamic music.

Key Features


 • 26 Floors of Randomized Dungeon
 • Unlockable Classes!
 • Tameable Pets!
 • Tons of Items, Weapons and Magic!
 • Hats, hats, hats!
 • Free Range Boss Monsters with special item drops
 • Random encounter NPC’s to buy from and gamble with etc.
 • Real-Time Beat'em'up style combat
 • Up to 4 Player Cooperative Gameplay (same PC, multiple controllers)
 • Permadeath (with 2+ players, you become a ghost, and collect spirit orbs to resurrect)
 • Randomized Dynamic Music built from over 300 tracks!
 • VR Mode!
 • Full Controller support
 • Local and Online Score Board
 • Dynamically Shaded Pixel Art and Real-Time Shadows

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 8800 or Radeon® HD4800 series, 512 MB of memory
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.5
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Intel
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 8800 or Radeon® HD4800 series, 512 MB of memory
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu Linux 10.10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 8800 or Radeon® HD4800 series, 512 MB of memory
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

66 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...