The amazing PlayClaw video capture tool gives customers incredible power!PlayClaw has been designed to make full use of multi-core processors and hardware accelerated H.264 codecs, which ensures the outstanding quality of the output with a minimal impact on system performance.
Đánh giá chung:
Trái chiều (346) - 67% trên 346 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
10 Thg9, 2013

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua PlayClaw 5

Mua Game Video Recording & Streaming - PlayClaw Full Control BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: PlayClaw 5, PlayClaw 6

-25%
$52.48
 

Về phần mềm này

The amazing PlayClaw video capture tool gives customers incredible power!PlayClaw has been designed to make full use of multi-core processors and hardware accelerated H.264 codecs, which ensures the outstanding quality of the output with a minimal impact on system performance. PlayClaw will record full HD videos of your gameplay with high frame rates with your audio commentary with minimal possible performance hit!

The other nifty feature is PlayClaw’s ability to render helpful overlays over game screen. PlayClaw will show you who's speaking in games using Teamspeak 3, leading to better teamwork. Check your GPU/CPU load and temperatures right in game with PlayClaw's overlays. Overlays are fully compatible with the latest versions of Windows and graphics engines.

At A Glance:
 • Capture game video with optional recording game audio
 • H.264 encoding with hardware acceleration (Intel QuickSync, NVidia Encoder, AMD VCE encoder)
 • Streaming to YouTube, Twitch and other RTMP services
 • Special capture desktop mode in Windows 7, 8/8.1 and 10
 • Adjustable video recording frame rate and size
 • Up to 16 audio sources
 • Unique pre-recording feature
 • Output in multiple formats (AVI, MP4)
 • Capture screenshots
 • Various overlays: voice overlays for Teamspeak 3, FPS, CPU/GPU statistics, timers, etc.
 • Webcam overlay support
 • Support for 3rd party overlays via plugins system.
 • Multithreaded compression code
 • Realtime audio preprocessing engine
 • Profile-based settings
 • Compatible with PunkBuster & Valve Anti Cheat

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2-cores CPU with SSE support
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel/AMD/NVidia graphics card
  • DirectX: Phiên bản 8.0
  • Ghi chú thêm: Administrator rights to run software are mandatory.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel SandyBridge CPU or AMD APU A10-58xx or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia Geforce 6хх or AMD Radeon HD 77xx or better
  • DirectX: Phiên bản 8.0
  • Ghi chú thêm: Administrator rights to run software are mandatory.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...