Go on a fun adventure in a completely hand-crafted world to save the annual music festival! Meet a quirky cast of characters and explore the city to find out who’s trying to sink live music. Solve sound based puzzles and make cool tapes along the way!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi nàyEbiTapes is an adventure game where you can solve puzzles, make some music and get to know your city’s people with the ‘help’ of your snarky cat companion, Zongy.
Dance with cows, fight Shushinators and fall in love.
EbiTapes is a laid-back experience you can complete at your own pace.Get lost in a completely handcrafted world brought to life by an award winning illustrator!Meet a friendly cast of characters on your journey! Some might need your help, while others just want to tag along for a while. It's nice to have new friends for your jam sessions!Your tool to help you on your journey is a sound recorder.
Use it to record interesting sounds in the world and play them back at the right place - you can also make music with it!
The world is filled with amazing sounds! Keep your ears peeled and a sound recorder at hand, you might discover some cool noises that can help in your troubles!Play little concerts for the locals and make sure that everyone is having a good time when listening to your tapes.
There are no mistakes, just happy little loops. No musical knowledge is required!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10, Windows 11
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 - 1115G4 3 GHz
  • Bộ nhớ: 8192 MB RAM
  • Đồ họa: Intel UHD Graphics Family 4 GB
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.