Surrounded by enemies and assaulted by terror from all sides, Philip must collect clues and solve vexing puzzles while combating the gnawing psychological terrors that assail his mind and threaten to strip him of his sanity.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (29) - 86% trên 29 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,465) - 93% trên 1,465 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg01, 2009
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Gói chứa trò chơi này

Mua Penumbra Collectors Pack

Bao gồm 2 vật phẩm: Penumbra Overture, Penumbra: Black Plague Gold Edition

Mua Frictional Collection BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: A Machine for Pigs, Penumbra Collectors Pack, SOMA

-25%
$59.96
 

Về trò chơi này

Penumbra: Black Plague Gold Edition contains both Penumbra: Black Plague and the puzzle expansion Penumbra: Requiem.

Trapped in a shadowy, underground complex, intrepid explorer Philip is determined to discover the truth behind his father's disappearance.
Surrounded by enemies and assaulted by terror from all sides, Philip must collect clues and solve vexing puzzles while combating the gnawing psychological terrors that assail his mind and threaten to strip him of his sanity.
Can Philip master his fear and finally uncover the truth behind a mystery that has haunted him for a lifetime? Only you can decide...

 • Cutting-edge game engine featuring modern 3D and physics technologies Adapted motion blur effects and a new unified lighting system with real-time lightning create great depth with a realistic atmosphere of psychological horror.
 • Compelling and detailed story Finding the answers to questions of the mystery of Philip's lost father throughout the game, with new explanations and a complete storyline wrap up.
 • Highly interactive environments You can interact with any object not nailed to the ground! Focus on, pick up and move around objects through a simple drag and drop interface.
 • Environmental sounds system The sounds of the different environments are contributing to the atmosphere and give the player scaring hints of dangers.
 • Puzzle solving challenges Horror adventure game in puzzle-like style with bonuses and incentives to challenge the player throughout the game.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:

  • OS: Windows 2000/XP
  • Processor: 1Ghz
  • Memory: 256MB
  • Graphics: Radeon 8500/GeForce 3 (GeForce4MX not supported)
  Minimum:
  • OS: Mac OS X 10.5.8 or newer
  • Processor: 2.0Ghz
  • Memory: 1024MB
  • Graphics: Radeon 9600/GeForce 4 (GeForce4MX not supported, Integrated graphics might not work.)
  • Hard Drive: 2.0GB
  Minimum:
  • OS: Linux Ubuntu 12.04 or newer, 32-bit libraries must be installed
  • Processor: 2.0Ghz
  • Memory: 1024MB
  • Graphics: Radeon 9600/GeForce 4 (GeForce4MX not supported, Integrated graphics might not work.)
  • Hard Drive: 2.0GB

Thẩm định viên nói gì

90 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...