KILLBUG is a fast-paced, first-person movement shooter set in an endless arena. Slash and shoot your way through hordes of ravenous insects, mastering fluid aerial movement mechanics as you fight for glory on the leaderboards.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (319) - 97% trên 319 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg05, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua KILLBUG

Mua Samurai Punk Shooters BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Screencheat, KILLBUG

-20%
$17.58

Mua Impaler x KILLBUG BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Impaler, KILLBUG

-10%
$10.78
 

Đánh giá

“The last few years have seen some really good fast-paced arena shooters release, and the latest one I've got for you is KILLBUG.”
PC Gamer

“Combining skill, pressure, and straightforward simplicity, it’s as glorious as indie games get.”
Forbes

“KILLBUG promises something strange and specific, and it more than delivers on it.”
The Escapist

Về trò chơi này

Welcome, Killbug, to the underbelly of the insect realm, where the skittering masses are caught in an endless battle for dominance.

You threatened them with your power. They clipped your wings and forced you into exile, but it was not enough to sate their hatred. A ravenous ambush awaits, and they want you dead.

Blade and barrel hungry for blood. Thirsty for the sweet nectar of revenge.

You will make them suffer, and from carapace to thorax, they will know pain.As the Killbug, use your insectoid instincts to dash, double-jump and wall-run your way around the endless arena. Combine these fluid movement mechanics to reach enemies in all areas of this brutal battleground.Slash and shoot your way through droves of ravenous beasts. From beetles to spiders to a giant larvae monster, there are endless swarms for you to butcher as the Killbug.Become the master of death as you rise again and again, raining destruction on your foes and aiming for your next high score. Crush those bugs, over and over.

FEATURES


 • Battle a wide variety of savage insects in an endless arena.
 • Destroy hundreds of bugs in fast-paced, brutal combat.
 • Slash and shoot enemies with your blade and SMG.
 • Utilize aerial movement mechanics to double-jump, melee-dash, gun-hover and more, quickly adapting to combat different enemy attacks.
 • Sweat out a new high score on the global leaderboards, or compete to knock your friends off the top spot.

ACCESSIBILITY


KILLBUG features various accessibility settings for players who experience motion sickness.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7, 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.8GHz CPU Quad Core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 860 or equivalent
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7, 64-bit
  • Bộ xử lý: 3.2GHz CPU Quad Core
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 1080 or equivalent
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

30 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...