A single player space game where you fly a rocket around a tiny solar system with realistic physics, including take off, orbiting, orbital transfers and landings. Help settling other planets and moons. No time limits, no stress. If you crash you just get rescued.
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg10, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Tiny Solar System

Mua Space game bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: Gravity Waves, Tiny Solar System

-50%
$5.48
 

Về trò chơi này

A single player space game where you fly a rocket around a tiny solar system with realistic physics, including take off, orbiting, orbital transfers and landings.No time limits, no stress. If you crash you just get rescued.

It's a relaxing game. Very low stress.

Do little missions to help your friends out or just fly around and explore. Help terraform Mars. There are computer controlled pilots flying around too. Sometimes they break down and need rescuing. Don't worry about crashing into anything, you'll get rescued.

On harder modes you have limited fuel so you will need to find efficient ways to reach other planets (watching the computer controlled rockets will help).Suitable for kids (my 6 year old plays), gameplay is completely free from violence., it is all about helping your friends.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64 bit
  • Bộ xử lý: Dual Core 2 GHz+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Discrete Non Mobile GPU with 1 GB Ram
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64 bit
  • Bộ xử lý: Dual Core 3 GHz+
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Discrete Non Mobile GPU with 2 GB Ram
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...