Cửa hàng điểm Tin tức Labs

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Street Fighter X Tekken trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
24 Thg07, 2012
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Street Fighter trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Street Fighter X Tekken trên Steam để có thể chơi.

Mua Street Fighter X Tekken: Xiayou (Swap Costume)

 

Về nội dung này

Rumor has it that when Chun-Li came to arrest Jin, Xiaoyu felt jealous and insecure compared to the more mature Chun-Li. She took on a new look to prove that she can be just as appealing as the Interpol detective.

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Street Fighter

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.