Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Bạn đang xem phiên bản di động mới
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
19 Thg04, 2012
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Chưa có nhãn nào được nhập
+ Tự thêm nhãn của bạn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Uninitialized trên Steam để có thể chơi.

Mua All Zombies Must Die!: Soundtrack

Gói chứa trò chơi này

Mua All Zombies Must Die!: Bundle

Bao gồm 4 vật phẩm: All Zombies Must Die!: Scorepocalypse , All Zombies Must Die!: Soundtrack, Burn Zombie Burn!, Burn Zombie Burn!: Soundtrack

 

Về nội dung này

7 Original background music tracks featured in All Zombies Must Die! and AZMD: Scorepocalypse, plus 2 Exclusive tracks written by Ian Livingstone

All Zombies Must Die! Tracks


1. Brain Eater
2. Sleepwalker
3. Main Theme
4. Bite Me
5. Cutscenes
6. All Zombies Must Die
7. Base
8. Theme – EXCLUSIVE
9. Action – EXCLUSIVE

Sound files: MP3, 320Kbs, 44.1kHz, Stereo

Songs will be placed in your All Zombies Must Die! folder in the Steam Directory: ...Steam\steamapps\common\all zombies must die\SoundTrack

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...