A wonky wizard, slave of his past, has decided to redeem himself and face one of his worst sins: Gluttony. Fight monsters and creatures created by your own fear, overcome darkness in this tiny and quirky adventure full of fantasy, mystery and a lot of bitter sweet challenges.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Koa: a gluttonous wizard is a dungeon-crawling platformer full of elements to challenge your concentration, focus and reflexes. A wonky wizard, slave of his past, has decided to redeem himself and face one of his worst sins: Gluttony. Fight monsters and creatures created by your own fear, use magic and your willpower to defeat the beast that has kept you prisoner for decades. Overcome darkness in this tiny and quirky adventure full of fantasy, mystery and a lot of bitter sweet challenges.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 (SP1+), Windows 10 and Windows 11
  • Bộ xử lý: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX10, DX11, DX12 capable
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.