Snapshot is the tale of a lone robot lost in an abandoned world. Armed with only his trusty camera, Pic sets forth on his great adventure. A camera might not seem like enough for a puzzle platforming adventure, but this camera is different from most: It has the ability to capture and remove from the world the very objects that it...
Đánh giá chung:
Khá tích cực (44) - 79% trên 44 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg08, 2012
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Snapshot

Mua Snapshot: Soundtrack Edition

Includes the full game and Soundtrack

 

Về trò chơi này

Snapshot is the tale of a lone robot lost in an abandoned world. Armed with only his trusty camera, Pic sets forth on his great adventure. A camera might not seem like enough for a puzzle platforming adventure, but this camera is different from most: It has the ability to capture and remove from the world the very objects that it photographs. Not only that, but it can also use its powers to paste the photos it took back into the environment! Everything that the camera captures is perfectly preserved, and when the photos are restored the objects are restored with it. On top of all of that, this amazing camera can also rotate the photos before they're pasted. Take a picture of an incoming fireball, rotate it and paste it to send it flying into a wall of heavy boxes to knock it out of the way. See what kind of crazy things can happen to Pic with his awesome (and probably magical) camera during the adventure of his life!

Key Features:

 • A unique photography mechanic
 • Over 100 different levels of platforming and puzzling.
 • 4 distinct environments to explore.
 • Secrets and time trial challenges for every level.
 • Hand crafted high resolution graphics.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Minimum:
  • OS *:Windows XP
  • Processor:Intel Core 2 Duo
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:nVidia 8800 GTS or Equivalent
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:500 MB HD space
  • Sound:On Board Soundcard
  Recommended:
  • OS *:Windows 7
  • Processor:Intel Core 2 Duo
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:nVidia 8800 GTS or Better
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:On Board Soundcard
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Minimum:
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 500MB space
  • Video Card: GT 120 or better
  • Sound: On Board Soundcard
  Recommended:
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Disk Space: 500MB space
  • Video Card: nVidia 8800 GTS or better
  • Sound: On Board Soundcard
* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.

Thẩm định viên nói gì

19 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...