Cửa hàng điểm Tin tức Labs
To know a language, know the world, and finally know you.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (26) - 92% trên 26 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,013) - 92% trên 1,013 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg02, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise PLAYISM trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua 7 Days to End with You

 

Về trò chơi này

You don't know a single word in the language of this world.
Deduce the meanings of words the person before you uses to communicate with you.
Then try to understand them like a puzzle, one piece at a time.
You are free to perceive the meaning of the words you read.

The relationship between the two characters is built on the words you interpret.
And their story is also built on the words you interpret.

Their world changes according to your understanding.
Maybe their story is a short, ordinary story, or maybe it's a long, peculiar story.
Or both stories could exist at the same time. There's nothing wrong with that.

The story is only complete with your interpretation.
So certainly, every story your interpretation results in is correct.
Even if you don't understand the story at first, you have the opportunity to repeat it over and over again.

This is a short and long story, of only seven days.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz
  • Bộ nhớ: 1000 MB RAM
  • Đồ họa: Intel(R) HD Graphics 4000
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Compatible with DirectX 11.0

Xem thêm từ PLAYISM

Thẩm định viên nói gì

22 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...