Mr.Addon is a cosmic renegade who has come to a section of the Sulpicius Gallus M crater to help awaken the "Big Human"
Đánh giá chung:
Tích cực (12) - 100% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg12, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Mr.Addon in Sulpicius Gallus M

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Mr.Addon is a cosmic renegade who has come to a section of the Sulpicius Gallus M crater to help awaken the "Big Human" who remains asleep within. He accompanies Mr. Addon on this not-for-the-faint adventure, where he will battle system maintenance technicians, Dominion aliens, and replicating cyborgs. Use your powers to bring together what is above and what is below by turning your enemies into exploding moons! Complete the 3 levels in a row and kill their 3 final bosses. Use the elements, ice, fire, teleportation portals and solve the “sharp” puzzles of this adventure, while you enjoy viewing the pictorial work of Peláez Ochoa and the musical work of unTIL BEN. Are you coming with Mr. Addon to the Moon?

Regarding the gameplay, MrAddon is an incredible 2D platform game, whose mechanics consists of eliminating all the enemies in each level, as well as a boss that is at the end of each world for 3 worlds. Being able to play in an "Arcade" mode or in the "Level Selection" mode. The game cannot be saved and the "continues" are limited. The difficulty increases as the game progresses, mainly due to the dangerousness of the enemies and the structure of the screen, where many times you have to find out the best way to solve the level. To eliminate all the enemies of the level, it is achieved by throwing them multi-frequency "rainbow" rays, which is the special ability of the MrAddon character, thus turning them into "Moons", "Snow balls" or "Fire balls" and then rolling them to eliminate more enemies. An adventure created by fans of the mythical Arcade game Snow Bros.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Quad 2.7GHz or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8800GTS or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Standard audio device
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10
  • Bộ xử lý: intel i5-4440 3.10GHz or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 6950 or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Standard audio device

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...