DELUGE is the story of a village under siege. As the village of Figaro begins a dangerous tradition, an evil entity arrives to mark their own momentous occasion. When one of their minions goes rogue, he finds himself the key to Figaro's survival.
Đánh giá chung:
Tích cực (28) - 96% trên 28 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg11, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua DELUGE

 

Về trò chơi này

DELUGE is the story of a village under siege. As the town of Figaro begins a dangerous tradition, an evil entity arrives to mark their own momentous occasion. When one of their minions goes rogue, he finds himself the key to Figaro's survival. Will you protect the people of Figaro, or join in on the chaos?

💀💀💀

DELUGE is a short, exploration-centric horror RPG created by Riggy2k3.

💀💀💀

  Featuring:
 • Traditional roleplaying elements mixed with a dash of classic survival horror
 • A variety of ghastly creatures to defeat - mimics, ghosts and skeletons galore
 • 9 different buildings, brimming with monsters, treasure and a slowly-unfolding narrative
 • A rich, atmospheric soundtrack written by Jazzweather, Those Damn Bloodsuckers and Midnight Laboratory

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Pixelated blood, violence and death.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8.
  • Bộ xử lý: Intel® Pentium®4 1.5GHz.
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: 1024x768 or better video resolution in High Color mode
  • Lưu trữ: 650 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound-compatible sound card.
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...