Solarpunk is a survival game in a technically advanced world of floating islands. Alone or together with your friends, you can construct buildings, grow food, craft gadgets and hop on your airship to explore distant islands in the sky.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

🔥Check out our other Game

https://store.steampowered.com/app/1212410

Về trò chơi nàySolarpunk is a survival game in a technically advanced world of floating islands. Alone or together with your friends, you can construct buildings, grow food, craft gadgets and explore distant islands with your own airship.

Use sunlight, wind and water to create an energy system and automate your processes like gathering resources and watering your plants.

Features

 • Multiplayer: Play alone or in co-op mode with your friends.
 • Building: Gather resources and build your own home in the sky.
 • Farming: Grow plants to secure your food supplies.
 • Crafting: Craft technical gadgets and automate your processes.
 • Energy: Use sunlight, wind and water and create an energy system for your gadgets.
 • Airship: Build your own airship and explore distant islands in the sky.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10, Windows 11
  • Bộ xử lý: TBD
  • Đồ họa: TBD
  Khuyến nghị:
  • HĐH: TBD
  • Bộ xử lý: TBD
  • Đồ họa: TBD

Thẩm định viên nói gì

18 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.