Children of the Nile™ is a unique gem of a city-building game, unparalleled in both grandeur and attention to detail.As Pharaoh you will guide your people through thousands of years of history: from simple hunter-gatherers to the creation of an immortal civilization.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (255) - 83% trên 255 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg07, 2008
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Children of the Nile: Enhanced Edition

Gói chứa trò chơi này

Mua Children of the Nile Pack

Bao gồm 2 vật phẩm: Children of the Nile: Alexandria, Children of the Nile: Enhanced Edition

Mua Best of TiltedMill Collection

Bao gồm 4 vật phẩm: Children of the Nile: Alexandria, Children of the Nile: Enhanced Edition, Hinterland, Mosby's Confederacy

 

Về trò chơi này

Children of the Nile™ is a unique gem of a city-building game, unparalleled in both grandeur and attention to detail.

As Pharaoh you will guide your people through thousands of years of history: from simple hunter-gatherers to the creation of an immortal civilization. Guide your people well and you will build breathtaking pyramids, explore the ancient world and wage war against your enemies.

Every inhabitant of your city is a fully developed, living person – part of an individual family and household with wants and needs. From priests to entertainers, scribes to laborers, even the royal family… everyone will need to eat and that’s just the beginning. Every block of stone that is hauled to your pyramid will be pulled by people who pray to the gods in temples of your choosing. Under your supervision, local economies will thrive as goods from reed baskets to gold jewelry will be created, purchased and enjoyed by the inhabitants of your city.

To achieve immortality a Pharaoh must look outside his city’s borders and make an impact on the world. Explore and open trade with foreign neighbors and you will have reason to build commemorative wonders that will tell the tale of your dynasty for all time. As your prestige rises so too will your ability to draw more people to your ambitious endeavors and build cities that are truly epic.

How will your dynasty be remembered?

Yêu cầu hệ thống

  • OS: Windows® 2000/XP/Vista™
  • Processor: Pentium® III or Athlon® 800 MHz processor or higher
  • Memory: 256 MB of RAM (512 MB recommended for Windows® XP, 1 GB recommended for Windows® Vista)
  • Graphics: 100% DirectX® 9-compliant 32 MB video card and drivers
  • Sound: 100% DirectX® 9-compliant true 16 bit sound card and drivers
  • DirectX®: 9.0b
  • Hard Drive: 1.1 GB uncompressed free hard drive space

Thẩm định viên nói gì

17 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...