Play your own sudokus in Cracking the Cryptic's beloved puzzle app.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (71) - 80% trên 71 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg11, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Sven's SudokuPad

 

Về trò chơi này

Sven's SudokuPad finally lets you play your own Sudoku puzzles in the same app as used by Cracking the Cryptic in their videos. Created by Sven, the same developer who has created and improved the Cracking The Cryptic Sudoku webapp over the past year.

It also includes a few brand new classic Sudokus created by Simon and Mark exclusively for Sven's SudokuPad.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 (64-bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 2.00 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel® HD Graphics 3000
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 (64-bit)
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...