Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Dreamed is an experimental, surreal first-person puzzle game with non-puzzle elements in-between.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này


Dreamed is an experimental, surreal first-person puzzle game with non-puzzle elements in-between.

You are given a fresh start. Your memory expunged. Follow the path carefully devised and implemented for you. Good luck.

Details:

You will be interacting with a lot of terminals throughout the game, be prepared to type. No real command-line experience is needed, as you will be seamlessly guided through the concepts and mechanics by the game itself.

QR Codes:

There are QR codes scattered around the game. You can hold the RIGHT MOUSE BUTTON to scan them with the in-game scanner. Chances are, they'll end up being helpful.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64-bit or later
  • Bộ xử lý: TBD
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: TBD
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: TBD
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.