Fight your way through an exciting action-adventure game, inspired by classic dungeon crawlers and set in the Minecraft universe!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (730) - 89% trên 730 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (10,105) - 91% trên 10,105 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg09, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Minecraft Dungeons

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

-50%
$19.99
$9.99

Gói chứa trò chơi này

Mua Minecraft Dungeons Ultimate DLC Bundle

Bao gồm 9 vật phẩm: Minecraft Dungeons Creeping Winter, Minecraft Dungeons Echoing Void, Minecraft Dungeons Flames of the Nether, Minecraft Dungeons Hero DLC, Minecraft Dungeons Hidden Depths, Minecraft Dungeons Howling Peaks, Minecraft Dungeons Jungle Awakens, Minecraft Dungeons Ultimate Edition Digital Artwork, Minecraft Dungeons Ultimate Edition Soundtrack

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

Mua Minecraft Dungeons Ultimate Edition

Bao gồm 10 vật phẩm: Minecraft Dungeons, Minecraft Dungeons Creeping Winter, Minecraft Dungeons Echoing Void, Minecraft Dungeons Flames of the Nether, Minecraft Dungeons Hero DLC, Minecraft Dungeons Hidden Depths, Minecraft Dungeons Howling Peaks, Minecraft Dungeons Jungle Awakens, Minecraft Dungeons Ultimate Edition Digital Artwork, Minecraft Dungeons Ultimate Edition Soundtrack

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

Mua Minecraft Games Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: Minecraft Dungeons Ultimate Edition, Minecraft Legends Deluxe Edition

-50%
$89.98
$44.98
 

Minecraft Dungeons Ultimate EditionExperience the complete story of Minecraft Dungeons from the beginning to the End. Grab the Ultimate Edition which includes the base game and all six DLCs: Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, Flames of the Nether, Hidden Depths, and Echoing Void–all at a lower price than purchasing the game and each DLC separately.

Unlock special digital bonus content to become the ultimate hero! Download the Ultimate Edition today and receive digital artwork from each DLC as well as the entire game soundtrack featuring 200+ tracks. This offer is only available on Steam.

Minecraft Dungeons Ultimate DLC Bundle

Experience the story beyond the base game with the Minecraft Dungeons: Ultimate DLC Bundle. You’ve played the main story, but now it’s time to see it through to the End! Fight countless mobs, explore dimension-hopping levels, and discover untold treasures as you complete the story of the Orb of Dominance. Grab the Ultimate DLC Bundle and get all six DLCs: Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, Flames of the Nether, Hidden Depths, and Echoing Void. By purchasing the bundle, you’ll get all six DLCs at a lower price than if you purchased them separately. Complete the story with the Ultimate DLC Bundle!

Về trò chơi này

Fight your way through an exciting action-adventure game, inspired by classic dungeon crawlers and set in the Minecraft universe! Brave the dungeons alone, or team up with friends! Up to four players can battle together through action-packed, treasure-stuffed, wildly varied levels – all in an epic quest to save the villagers and take down the evil Arch-Illager!

Power Up!

Unlock over 250 unique artifacts, gear, and enchantments to perform and survive devastating special attacks.

Multiplayer!

Up to four players can team up and fight together in co-op mode.

Options!

Personalize your character, then fight up-close and personal with melee swings, hang back with ranged attacks, or tank your way through swarms of mobs, shielded by heavy armour!

Epicness!

Explore treasure-stuffed levels in a quest to take down the evil Arch-Illager!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 10 (November 2019 Update or higher), 8 or 7 (64-bit with the latest updates; some functionality not supported on Windows 7 and 8)
  • Bộ xử lý: Core i5 2.8GHz or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 or equivalent DX11 GPU
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Performance increases with higher-end systems. Not supported on Windows 10S.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 10 (November 2019 Update or higher), 8 or 7 (64-bit with the latest updates; some functionality not supported on Windows 7 and 8)
  • Bộ xử lý: Core i5 2.8GHz or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 or equivalent DX11 GPU
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Performance increases with higher-end systems. Not supported on Windows 10S.
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

163 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...