The most devastating mechanized armor to ever roll onto a battlefield is brought to life in Iron Warriors: T72-Tank Command. This epic combat simulator allows the player to command an entire platoon of tanks and ALL associated support units, or assume the role of ANY member in a complete tank crew!
Đánh giá chung:
Trái chiều (257) - 62% trên 257 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg07, 2006
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Iron Warriors: T - 72 Tank Command

 

Về trò chơi này

The most devastating mechanized armor to ever roll onto a battlefield is brought to life in Iron Warriors: T72-Tank Command. This epic combat simulator allows the player to command an entire platoon of tanks and ALL associated support units, or assume the role of ANY member in a complete tank crew!

The realism of both the physics and 3D engine creates game environments where real life armored tactic become the only way to survive on the today's modern battlefield!
  • Three of Russia's most devastating and powerful tanks ever produced are yours to control; the T - 34-85, T-55A and T-72B!
  • Roll these mechanized monsters through 18 campaigns, 2 training missions, 5 single player missions and 3 multiplayer (LAN) missions.
  • Master your tank and crew and you will soon take command of other units that round out your mechanized platoon.
  • Cooperative multi-player support allows gamers to team up as a tank crew and play different positions within the same tank!
  • Roll into battle on some of the most realistic terrain maps ever modeled; real weather, destructible terrain and detailed models.
  • Ballistics models take into effect: wind, shell, aerodynamic flight characteristics, barrel wear and droop!
  • Powerful mission editor, map editor, and structure editor included; modify existing content or create your own.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Iron Warriors is a tank simulation game. The user engages in tank battles with the enemy.
There is blood and violence and was rated MATURE by the ESRB

Yêu cầu hệ thống

    Minimum System Requirements: Windows XP, 1Ghz Athlon or Pentium III CPU, 256MB RAM; DirectX 9.0 Compatible Video Card (ex: Geforce 2/4MX or Radeon 7500), DirectX 9.0 Compatible Sound Card, 2 Gigabyte free space on Hard drive, DirectX 9.0c

* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...