The Jurassic RTS dinosaur game. Prepare for an extinction in a long forgotten age, the Age of Jura, where humans are still living among dinosaurs. Take the human race to the top of the food chain. It's now or never: Kill or be killed.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (24) - 79% trên 24 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg10, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Age of Jura

 

Về trò chơi này
Get ready for a RTS dinosaur game in an old forgotten age, the Age of Jura.

A piece of history...


Let us go back to the age when humans lived among dinosaurs. I hear you thinking, "What?! Humans never lived amongst dinosaurs!". Let me enlighten you.

For a long period of time humans lived in the shadows of dinosaurs. The animals were always on the top of the food chain, and finally the humans just had about enough of it. The only way to break free from the constant threat was to eliminate the enemy.

There have been many theories about the extinction of dinosaurs. A meteor impact, a volcanic eruption, sea-level regression, or even cosmic radiation from a nearby supernova. Now, the reason these stories exist is that people were actually a bit ashamed of the mass killing that went on in that age, so people were not speaking about it. After decades of generations the real story was lost, and people came up with their own theories.

But back to the real story. The age where humans finally stood up against their enemy.

Let's visit the Age of Jura.

Your main goal

Each island you discover is filled with your worst enemies; dinosaurs. Make sure the human race will be on top of the food chain.

Take control of a group of villagers and lead them from a top-down perspective to:
- Gather resources
- Research new technologies and weapons
- Defend your village
- Expand your colony
- Hunt down all dinosaurs

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-6600
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1060
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-6600
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1060
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...