Cửa hàng điểm Tin tức Labs
SICKO ISLAND, is a survival, horror game where you'll need to find essential items, solve puzzles and fight your way to the General to put an end to the nightmare.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (13) - 76% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg08, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi SICKO ISLAND

Chơi miễn phí
 

DLC mới về


Sicko Island - Rex Pack is the newest addition to the game.
It includes a new companion that can alert you for incoming spiders, defend against enemies, find hidden objects and even play fetch with you.

DLC mới về


Sicko Island - Halloween Pack is the second addition to the game.
It includes a new trading system, new items to collect, new enemies, new damage type, and plenty more...

Về trò chơi này

SICKO ISLAND


On a dark and stormy night, your boat crashes on a strange Island.
Stranded, you soon discover this is no ordinary Island.
It's controlled by a crazed General who, in his secret lab, creating a special serum and testing it on his least worthy soldiers.
His goal is to finally get his formula right and create a super soldier.
In order to escape the Island, you must find essential items, solve puzzles and fight your way to the General.
Can you survive the night on SICKO ISLAND ?

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Sicko Island will contain Blood, Gore and Violence.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: X64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with Direct X 10 with shader support
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Quality setting available to aim for minimum 30 FPS
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: X64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with Direct X 10 with shader support
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Quality setting available to aim for minimum 30 FPS

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...